24 mei 2018

Incident protocol

Leidt een beveiligingsincident tot de vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking/toegang, dan is mogelijk sprake van een datalek. Zodra het bestuur van VVA hierover geïnformeerd is, […]
24 mei 2018

Formulier Melding datalek

In dit formulier zijn de gegevens opgenomen die gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien er sprake is van een datalek. VV Amsterdam zal, als […]
24 mei 2018

Privacyverklaring

VV Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk […]
28 mei 2018

Opt-out formulier

Door middel van dit formulier is het mogelijk om je privacy voorkeuren kenbaar te maken
X