Al het hele seizoen werkt de lustrumcommissie aan een lustrumboek, vol feitjes, weetjes, (team)foto's, nieuwtjes en een stukje geschiedenis over 25 jaar VV Amsterdam. Natuurlijk ontbreken verslagen en foto's van de lustrumactiviteiten en teamfoto's van het huidige seizoen niet. Kortom een mooi naslagwerk over onze club!
 
Het boek is bijna klaar en zal dan snel bij de drukker liggen. De verwachting is dat we halverwege/eind mei het resultaat in handen hebben (uiterlijk op de kaderdag van 23 mei). Hierbij willen we de voorverkoop vast starten! Wil jij voor 10,- euro ook een exemplaar ontvangen? Schrijf je dan alvast in via deze link en maak het geld over naar Volleybal Vereniging Amsterdam op rekeningnummer NL41INGB0006037920, onder vermelding van Lustrumboek en je naam.